Dwór Podstolice jest otwarty również zimą! Serdecznie zapraszamy!

Historia Podstolic sięga XVI wieku – istnieją od 1578 roku, a ich pierwszym właścicielem miał być wojewoda kaliski – Piotr Potulicki. Od 1618 roku Podstolice należały do Maruszki Czyżewskiej, a w 1798 roku przeszły w ręce Ludwiki Lipskiej. Nie należały chyba do niej długo – w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich (1886), znajdujemy wzmiankę, że Podstolice przeszły na własność króla pruskiego. Później należały jeszcze do Suchorzewskich, Brudzewskich i Kierskich.

W 1846 roku właścicielami Podstolic – majątku, do którego należały już okoliczne wsie – Chwałszyce, Gąsiorowo, Zasutowo i Laski – byli Stanisław i Filemona Koszutscy. W latach 1870 – 1878 – Hedogron Kierski. Wtedy właśnie, około 1890 roku, zbudowano w Podstolich neoklasycystyczny dwór.

Od 1920 roku właścicielem Podstolic był baron Stronbetzky. Wkrótce jednak, w okresie międzywojennym, majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa Polskiego, a jego dzierżawcą został Stanisław Karłowski.

W czasie II wojny światowej majątkiem zarządzał “treuhander Neubert”.

Czas wojny okazał się dla Podstolic niezwykle łaskawy, niestety szybko uległo to zmianie, kiedy po zakończeniu wojny Podstolice stały się własnością Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. W 1950 roku cały obszar 1224 hektarów ziemi oddano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Od 1992 roku staramy się przywrócić Podstolicom choć część dawnej świetności, nie tylko dzięki pracom renowacyjnym, ale także poprzez różnorodną działalność kulturalną.

Anna i Andrzej Kareńscy, właściciele Dworu Podstolice