Miejscowość Nekielka powstała jako jedna z pierwszych osad olęderskich w okolicach Nekli. Została założona jako Nekielskie Olędry na terenie dóbr nekielskich należących do kasztelana Krzywińskiego-Franciszka Wilkowskiego. W roku 1749 Franciszek Wilkowski podpisał dokument sporządzony w imieniu przyszłych osadników z którego wynika, że osadnicy przybyli tu z własnej inicjatywy i otrzymali tu działki do zagospodarowania z prawem dziedziczenia.

Pierwszy Kościół w Nekielce, a właściwie dom modlitwy zbudowali osadnicy olęderscy w r. 1754. Osadnictwo olęderskie wzięło swoja nazwę od jego pionierów – zwanych w języku staropolskim olędrami, a opierało się o prawo przyniesione przez pierwszych Holendrów – meliorantów gruntów zalewowych, a stosowane przez ich kontynuatorów Niemców i Polaków. W XVIII w. do Wielkopolski przybywała ludność niemiecka wyznania luterańskiego, czy ewangelicko-augsburskiego. Prawo holenderskie dawało odsadnikom nie tylko korzystne warunki ekonomiczne, ale także wolność wyznania. O lokalizacji kościoła, który służył również mieszkańcom okolicznych wsi decydowała wielkość osady i tak w roku 1881 rozebrano stary dom modlitwy, a rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła, który w swym kształcie przetrwał do dzisiaj. Przeprowadzony w 1907 r. remont był dziełem gminy ewangelickiej, a ostatni ewangelicy wyjechali z Nekielki przed wkroczeniem Armii Czerwonej w 1945 r. W czasie II Wojny Światowej kościół służył jako magazyn broni i takie same funkcje pełnił długo po wojnie i powoli systematycznie niszczał. W 1992 r. kościół został zakupiony przez rodzinę Kareńskich-Tschurl.

Kościół ten znajdował się w opłakanym stanie i wymagał natychmiastowego remontu. Pierwszym krokiem na drodze ratowania tego niezwykłego zabytku było zabezpieczenie przeciekającego dachu tzn. pokrycie go nową czerwoną dachówką. W ten sposób zabezpieczony, czekał na swoje właściwe przeznaczenie. Zapadła decyzja, aby pełnił on funkcję Sali widowiskowo-koncertowej, w której mogłyby odbywać się spotkania artystyczne, wernisaże i koncerty. W związku z tym w 1999 r. powołano Fundację Dwór w Podstolicach, której podstawowym zadaniem i celem jest ratowanie tej niecodziennej spuścizny po osadnikach holenderskich. Kościółek ten wpisany został w rejestr zabytków nr. 2256/A w 1999r.